HMS-opplæring for ledere

11. mai holder vi innføringskurs i HMS. Velkommen!

Kurset gir en innføring i grunnleggende HMS, slik at en kan ta dette med seg videre i det systematiske HMS-arbeidet i egen virksomhet.

Temaene for kurset er:

 • Arbeidsmiljøloven / Forskrifter
  • Arbeidsgiver, arbeidstaker og vernetjenestens rettigheter og plikter
 • Systematisk HMS-arbeid i praksis
  • Kartlegging
  • Risikovurdering / Sikkerhetskultur
  • Dokumentasjon – Hva kreves?
 • Sykefraværsoppfølging
 • Psykososialt arbeidsmiljø- helsefremmende arbeidsplasser
  • Kommunikasjon – «den nødvendige samtalen»
  • Mobbing og konflikter
  • Omstillingsprosesser
  • AKAN-arbeid
 • Praktiske oppgaver underveis

Kursansvarlig er Ellen Collin.

Send påmelding til ellen.collin@unicare.no med emnefelt «HMS-opplæring for ledere 2016».

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

133