Frisk Familie er et tverrfaglig familietilbud for behandling av overvekt hos barn og unge under 18 år. Rehabiliteringen er finansiert av Helse Sør-Øst. Målet er å oppnå en sunn livsstil, aktivitetsglede og mestring.

Frisk Familie er et gruppetilbud for barn og unge under 18 år. Det må foreligge henvisning fra fastlege, legespesialist eller helsesøster. Etter mottatt henvisning vil deltaker og foreldre/foresatte innkalles til legeutredning. Deretter settes det opp en startsamtale hos ernæringsfysiolog og treningspedagog/fysioterapeut.

friskfamilie17

Henvisning fra fastlege og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF for vurdering.

Aktivitetene ledes av treningspedagog/fysioterapeut og dere får oppfølging av lege og ernæringsfysiolog. Foreldre og familie involveres i opplegget.

Inntakskriterier

 • Barn og unge under 18 år med iso-KMI >35

Målsetning

 • Økt mestringsfølelse og bedret selvfølelse.
 • Hensiktsmessige kostholdsendringer for hele familien.
 • Positive opplevelser med fysisk aktivitet inne og ute for hele familien.
 • Helsefremmende vektutvikling.

Tilbudets innhold

 • Rehabiliteringen foregår over to år.
 • Gruppesamlinger med aktivitet og samtale 1 ettermiddag i uken/måneden
 • Undervisning /samtalegrupper for foreldre og deltakere om kosthold, endringspsykologi, fysisk aktivitet og helse.
 • Familiedag (en lørdag formiddag per måned) for deltakere, foreldre og evt søsken.
 • Individuelle samtaler med ernæringsfysiolog og treningspedagog/fysioterapeut ved oppstart og regelmessig gjennom forløpet.

Pris

 • Rehabiliteringen finansieres av Helse Sør-Øst.
 • Frisk Familie er gratis for deltakere under 16 år.
 • Deltakere over 16 år betaler en egenandel.

Ved spørsmål, ta kontakt med Kristin Utby Telneset på kristin.telneset@unicare.no

Se vår brosjyre for Frisk Famile

Semesterplan Frisk Familie 1 – Våren 2017

Semesterplan Frisk Familie 2 – Våren 2017