Vi har avtale med Helse Sør Øst om behandling av pasienter innen Raskere tilbake- ordningen. Målet med ordningen er å bringe sykmeldte raskere tilbake til jobb eller unngå sykmelding

Tilbudet er for:

  • Pasienter med muskel- og bløtvevssmerter og utmattelsestilstander (delytelse J).
  • Pasienter med behov for et diagnoseuavhengig rehabiliteringstilbud med vekt på arbeidsdeltakelse (delytelse N).
  • Pasientene som står i fare for å bli sykmeldt eller er sykmeldt (i sykmeldingsåret).

 

Om rehabiliteringstilbudet:

Rehabiliteringstilbudet er et arbeidsrettet tilbud. Det er et dagbasert og foregår individuelt og/eller i gruppe. Varigheten er fra 1 til 10 uker. Tilbudet består av tilpasset trening og veiledning med økt mestring og arbeidsdeltakelse som mål.

 

Henvisning:

Henvisning fra fastlege og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF for vurdering.