Trenger du hjelp til å endre livsstil og gå ned i vekt? Hos oss får du en tverrfaglig behandling og oppfølging for en varig vektreduksjon. Vi har engasjerte og kompetente medarbeidere, trygge omgivelser og gode treningsmuligheter. Rehabiliteringen foregår som dagbehandling med støtte fra Helse Sør-Øst.

LivsstilVivian4Vi tilbyr en helhetlig tilnærming med oppfølging av treningspedagog/fysioterapeut, ernæringsfysiolog, psykolog og lege.

Det må foreligge henvisning fra fastlege eller spesialist. Se her for henvisningsrutiner!

Etter mottatt henvisning vil du bli innkalt til legeutredning, samt utredning hos treningspedagog/fysioterapeut. Det kan ofte være en fordel å være helt/delvis sykmeldt under oppholdet for å ha kapasitet til å gjennomføre rehabiliteringen.

Inntakskriterier:

  • BMI på 35 eller mer (med overvektsrelaterte tilleggsplager) 
  • BMI på 40 eller mer (uten overvektsrelaterte tilleggsplager)

Tilbudets innhold:

  • Grupperehabilitering på tilsammen 12 uker, fordelt over fire perioder i løpet av det første året.
  • Første rehabiliteringsopphold er på seks uker, etterfulgt av tre opphold på to uker.
  • Rehabiliteringsoppholdene består av tre faste oppmøtedager per uke, hvor hvert oppmøte inneholder gruppetrening ledet av treningspedagog, samt undervisning/gruppesamtaler veiledet av ernæringsfysiolog eller psykolog.
  • I tillegg vil det gjennomføres individuelle samtaler med treningspedagog og ernæringsfysiolog.
  • I hjemmeperiodene er det obligatorisk oppmøte på kveldstid én gang pr uke. Dette er en viktig del av rehabiliteringen, og består av veiing med ernæringsfysiolog og trening veiledet av treningspedagog/fysioterapeut. Det kan også være gruppesamtaler med psykolog ved behov.
  • Det vil i tillegg være oppfølging på telefon og e-post i hjemmeperiodene.
  • Oppfølgingsperioden strekker seg over fire år, og består av én rehabiliteringsuke hvert halvår.

For mer informasjon, se vår Brosjyre Livsstil eller ta kontakt på friskvern@unicare.no