Unicare Friskvernklinikken tilbyr utredning og rehabilitering for pasienter med kroniske muskel- og skjelettplager. Rehabiliteringen foregår som dagbehandling. 

Hvem kan søke?

Pasienter i alderen unge voksne 18 – 30 år, voksne over 30 år med kroniske muskel- og bløtdelssmerter som fibromyalgi, myofascielle smerter, langvarige nakkesmerter og langvarige ryggsmerter.

lege2

Henvisning til Unicare Friskvernklinikken

Henvisning fra fastlege og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF for vurdering. Henvisningene vurderes der ut fra «Rett til helsehjelp» (Pasientrettighetsloven) og etter prioriteringsforskriften. Etter mottatt henvisning vil pasienten bli innkalt til legeutredning.

Unicare Friskvernklinikken har følgende tilbud til pasienter med muskel- og bløtdelsmerter:

Kartleggings- og vurderingstilbud – dagtilbud

Varighet: 1-2 uker

Innhold:

Legevurdering av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Funksjonsutredning og samtale med fysioterapeut.

Ved behov: Kartlegging av psykolog eller utvidet undersøkelse av manuell terapeut.

Pasientene henvises til kartlegging og vurdering som skal gi grunnlag for føringer til oppfølging i primærhelsetjenesten.

Rehabiliteringstilbudet

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging – dagtilbud.

Varighet: 7 eller 11 uker

Innhold:

Tilpasset trening i gruppe ledet av fysioterapeut¨.

Undervisning med temaer som har til hensikt å bedre pasientens innsikt i hvordan plagene.

lindres og hvordan man kan fungere bedre.

Tverrfaglig oppfølging.

Individuelt tilpasset tilbud – dagtilbud.

Varighet: 7 til 11 uker

Innhold: Som ved gruppe, men oppfølging foregår individuelt med fysioterapeut.

Vi har også tilbud om sekvensielt forløp.

En tverrfaglig vurdering i samarbeid med pasienten vil avgjøre hvilken rehabiliteringsmodell som passer.

Målet med rehabilitering er å bedre din innsikt i hvordan plagene kan lindres og hvordan du kan fungere bedre. Gjennom tilpasset trening og kognitive teknikker fokuserer vi på dine ressurser og muligheter. Vi vil bidra til at du skal bli trygg på hvordan du skal håndtere utfordringer du møter i jobbsituasjonen og hverdagen for øvrig. Det kreves at du er aktivt deltagende i prosessen.