Unicare Friskvernklinikken har et brukerforum der representanter fra våre grupper har møte med klinikksjefen en gang per måned. Her kan brukerne selv sette dagsorden i forhold til hva de opplever viktig.

Vi arbeider for å utvikle et tilbud i tråd med våre verdier respekt, kvalitet og engasjement. Vi ønsker å skape et godt tilbud til våre pasienter, men vet at bare den som selv er pasient kan vite hvordan dette oppleves. Vi har i mange år benyttet skriftlig tilbakemelding fra pasientene våre i arbeidet med å videreutvikle tilbudet vårt i form av ulike evalueringsskjema.

Det vil også være et forum der klinikken kan møte brukerne i dialog om ting vi ønsker å drøfte. Denne strukturen har vi valgt etter råd fra sentrale brukerrepresentanter i tidligere Helse Øst – nå Helse Sør-Øst.

Representanter:

Alexandra Warncke-Wang: Brukerrepresentant treningstilbudet

Kjell Arne Andersen: Brukerrepresentant fysikalsk medisin

Leif Flatby: Brukerrepresentant RATI gruppe

Tom Mørch-Jensen: Brukerrepresentant overvekt/fysikalsk medisin

Vil du hjelpe oss å skape et ennå bedre tilbud? Vi ønsker tankene dine velkommen. Kom med innspill til brukerrepresentantene! Vi har taushetsplikt og vil behandle ditt innspill konfidensielt dersom du ønsker dette. Benytt vår epostadresse: friskvern-brukerforum@unicare.no