Friskvern

Vårt mål er å bidra til et friskere liv.

Unicare Friskvern tilbyr et unikt tilbud innen helserelaterte tjenester.

Vår friskvernklinikk i Asker, Unicare Friskvernklinikken, er en tverrfaglig spesialistklinikk. Vi har også et egent treningssenter som er åpent for alle. Her tilbyr vi blant annet gruppetimer og personlige trenere.

Tverrfaglighet

Fagteamet vårt består av legespesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog, manuell terapeut, treningspedagoger, ernæringsfysiolog og fysioterapeuter med kompetanse innen:

  • Kognitiv tilnærming
  • Arbeidsrettet rehabilitering
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid
  • Trening/Idrett

Vi har utviklet modeller for å jobbe tverrfaglig, slik at spesialitetene våre utfyller hverandre til brukerens beste. Målet vårt er å bidra til et friskere liv!

Vi samarbeider med Helse Sør-Øst, og har avtaler for følgende tilbud:

Velkommen til oss!