Unicare Fram er vårt rehabiliteringssenter på Rykkinn i Bærum for tverrfaglig spesialisert rehabilitering, kartlegging og vurdering. Målgruppene våre på Fram er personer som er rammet av hjerneslag, traumatiske hjerneskader, har gjennomgått benamputasjon, har en nevrologisk eller nevromuskulær sykdom, eller som, uavhengig av diagnose, er sykemeldt og skal tilbake til jobb.

Fram-modellen

Fram-modellen er utarbeidet på grunnlag av nyere forskning, etablerte retningslinjer og lang erfaring med rehabilitering av brukere med Parkinsons sykdom (PS) hos oss på Unicare Fram. Hensikten er å gi deg oppsummert kunnskap om sykdommen og om de ulike verktøyene som finnes slik at du best mulig kan leve med sykdommen.

Kontakt oss

Har du spørsmål om tjenestene våre? Ikke nøl med å ta kontakt, vi hjelper deg gjerne.

Adresse: Rykkinnveien 100, 1349 Rykkinn
Telefon: 67 15 28 00
Personvern