Faktafeil fra Inga Marte Thorkildsen

Vi har et genuint ønske om å bidra til at eldreomsorgen i Oslo blir best mulig. Uttalelser basert på feil fakta er med på å flytte fokus bort fra kvaliteten i omsorgen, og over på et politisk spill. Skal prinsipper seire over sunn fornuft, Inga Marte Thorkildsen?

Dine utspill i media de siste ukene inneholder en rekke faktafeil om vår virksomhet. Hvorfor de samme faktafeilene brukes gjentatte ganger vites ikke, men våre medarbeidere, de eldre og befolkningen for øvrig fortjener en debatt basert på fakta og saklighet. Vi ønsker derfor å oppklare noen av de groveste faktafeilene.

Faktafeil: Unicares eiere hentet i fjor ut 35 millioner kroner i overskudd.

Det stemmer at konsernet hadde et overskudd. Det som derimot ikke stemmer er at overskuddet gikk i eiernes lommer. Siden Unicare startet i 2008 har det aldri vært utbetalt utbytte til eierne. Alt overskudd er hvert år re-investert i driften for å gjøre tjenestene bedre.

Fra 2012 til 2015 hadde vi et totalt overskudd på 15,6 millioner kroner fra sykehjemsdriften (1,7 %), dette er benyttet til å forbedre tjenestene ved våre sykehjem. Ved Manglerudhjemmet har vi bygget opp både pub, restaurant, butikk og et flott uteareal. Ved Smestadhjemmet og Fagerborghjemmet etablerer vi nå kafeer hvor lokalsamfunnet vil bli invitert inn i sykehjemmene. Vi investerer også i kompetanseutvikling av medarbeidere og ledere, blant annet ved fagbrev til helsefagarbeider, språkopplæring for fremmedspråklige og omfattende ledertreningsprogrammer.

Faktafeil: Medarbeidere med fagbrev i Unicare Omsorg tjener 257 000 kroner i året.

Dette stemmer ikke. Det er mulig at du tar utgangspunkt i minstelønn i inngått tariffavtale. Vi lønner våre medarbeidere bedre enn minstelønnen, våre medarbeidere med fagbrev tjener 359 022 kroner i gjennomsnitt.

Vi er stolte av den kvaliteten vi leverer i tjenestene våre, og vi er stolte over å levere denne kvaliteten over 100 000 kroner rimeligere per sykehjemsplass enn hva Oslo kommune gjør på egne sykehjem. Vi leverer derfor mer helse for hver krone, er ikke dette noe vi bør lære av og bygge videre på i Oslo kommune?

Vi har alltid satt verdighet, valgfrihet og kvalitet i medisinsk behandling og omsorg høyt. Dette lykkes vi med takket være våre dyktige ansatte, som vi ser på som vår viktigste ressurs.

Unicare bidrar til det beste for Oslos eldre, og det ønsker vi å gjøre i fremtiden også.

 

Janne Sonerud, direktør i Unicare Omsorg, og Tom Tidemann, konsernsjef i Unicare

 

Denne kronikken stod på trykk i dagens Aftenposten, og kan leses på ap.no.

Foto: Rolf Øhman/Aftenposten

 

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

142