I Unicare tilbyr vi brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på brukerens (arbeidslederen) premisser. Med en personlig assistent får du mer frihet i hverdagen og muligheten til å leve et selvstendig liv; det livet du selv ønsker.

Vi i Unicare er opptatt av å tilpasse oss dine individuelle ønsker og behov og vi strekker oss langt for å møte de. Du bestemmer selvsagt hvilke assistenter du vil ansette, du bestemmer hva assistentene skal gjøre når de jobber for deg og til hvilke tidspunkt du trenger assistanse.

For deg som arbeidsleder tilbyr Unicare:

  • Kurs, opplæring og veiledning i arbeidslederrollen
  • Tett oppfølging fra kontaktperson i Unicare
  • Kontinuerlig veiledning når du måtte trenge dette
  • All nødvendig informasjon og verktøy du trenger for en god BPA-ordning
  • Hjelp til rekruttering av dyktige assistenter
  • Tilgang til vikarordninger dersom dine assistenter skulle bli syke eller skal på ferie

Vi er opptatt av å ivareta dine assistenter, fordi vi vet at nøkkelen til en god BPA-tjeneste er dyktige assistenter som trives på arbeidsplassen sin. Se hva vi kan tilby dine assistenter på siden For assistenter.

 

Kontakt Unicare BPA

Har du spørsmål angående BPA og Unicares tilbud? Fyll ut skjemaet under, eller se "Kontakt oss" i menyen til høyre.