Det vil alltid være aktuelt å vurdere nye individuelle tjenestetilbud. Vi fyller opp eksisterende tilbud og utvider når kapasitet er utnyttet. Det vil også være aktuelt å etablere nye individuelle tjenester når eksisterende grupper og tjenestesteder er lite egnet i forhold til tjenester som etterspørres. Ta kontakt med oss så ser vi etter nye muligheter sammen!

Unicare BAB har inngått rammeavtale med Oslo kommune, og er godkjent for leveranse på to av tre omsorgsnivåer:

Omsorgsnivå 2

  • Personale er tilstede og tilgjengelig for brukere hele døgnet
  • Mindre mulighet for å dele personale på flere brukere
  • Hovedvekten av målgruppen vil ha behov for 1:1 bemanning på dag og kveld
  • Enkelte kan ha behov for personal utover 1:1 i bestemte situasjoner, mens andre kun har behov for tilsyn og tilgjengelighet i kortere tidsrom i løpet av dagen

Omsorgsnivå 3

  • Målgruppen vil ha behov for flere personal som følger opp hver bruker på dag og kveld
  • For enkelte kan det i løpet av dagen være tilstrekkelig med lavere personaltetthet, men med personal tilgjengelig ved behov
  • Mulighet for skjermede boenheter hvor personalet følger opp en eller noen få brukere

Søknad
Bydeler og kommuner:
Saksbehandlere ved offentlig bestillerkontor benytter søknadsskjema til Unicare BAB ved forespørsel om tilbud på tjenester i forhold til avlastning og døgnkontinuerlige bo- og omsorgstjenester.

Foreldre og/eller pårørende:
Ansvarlig kommune henvender seg til Unicare BAB på bakgrunn av vedtak som er gjort på vegne av bruker og familie. Foreldre kan også ta kontakt med oss direkte for å snakke om en vurdering av et eventuelt tjenestetilbud. Kartleggingsskjema for individuelle behov og ønsker fylles ut for å gi oss en veiledning om bistandsbehov, interesser og individuelle ønsker, slik at vi kan lage et best mulig tilpasset tilbud.

Har du behov for mer informasjon om søknadsprosess og ledig kapasitet, eller du ønsker befaring av aktuelle boliger, ta gjerne kontakt med  direktør May Granly.

Kartlegginsskjema
Soknadsskjema