Det vil alltid være aktuelt å vurdere nye individuelle tjenestetilbud. Vi fyller opp eksisterende tilbud og utvider når kapasitet er utnyttet. Det vil også være aktuelt å etablere nye individuelle tjenester når eksisterende grupper og tjenestesteder er lite egnet i forhold til tjenester som etterspørres. Ta kontakt med oss så ser vi etter nye muligheter sammen!

Ved Fyrstikkalleén dagsenter er kapasitet avhengig av bistandsbehov og eventuelt behov for hjelpemidler.  Se også siden “Avdelinger” for flere detaljer om avdelingene.

Ta gjerne kontakt med oss! Vi vektlegger god service og tilrettelegging for individuelle ønsker og behov.

De fleste avdelinger kan tilby døgnkontinuerlige bo- og omsorgstjenester, både egne leiligheter og bokollektiv.

Har du behov for nye tjenester og tjenestetilbud? Det vil alltid være aktuelt å vurdere nye individuelle tjenestetilbud. Ta kontakt med oss så ser vi etter nye muligheter sammen. Vi kan tilby å etablere tjenester til individuelle eller gruppe med spesifikke behov og diagnoser som for eksempel Prader Willis syndrom, psykisk utviklingshemming og aldring, og psykiske lidelser.

Søknad

Bydeler og kommuner:
Saksbehandlere ved offentlig bestillerkontor benytter søknadsskjema til Unicare BAB ved forespørsel om tilbud på tjenester i forhold til avlastning og døgnkontinuerlige bo- og omsorgstjenester.

Foreldre og/eller pårørende:
Ansvarlig kommune henvender seg til Unicare BAB på bakgrunn av vedtak som er gjort på vegne av bruker og familie. Foreldre kan også ta kontakt med oss direkte for å snakke om en vurdering av et eventuelt tjenestetilbud. Kartleggingsskjema for individuelle behov og ønsker fylles ut for å gi oss en veiledning om bistandsbehov, interesser og individuelle ønsker, slik at vi kan lage et best mulig tilpasset tilbud.

Har du behov for mer informasjon om søknadsprosess og ledig kapasitet ta gjerne kontakt med  direktør May Granly.

Kartlegginsskjema
Soknadsskjema