Unicare tilbyr boliger, dagsenter, avlastning, skolefritidsordning og sommertilbud til mennesker med ulike typer og omfang av utviklingshemninger. Vi tilpasser alle våre tjenester etter individuelle behov og forutsetninger - vi er her for deg.

Unicare BAB er en privat tilbyder av ulike tjenester til utviklingshemmede. Forkortelsen BAB står for bolig, avlastning og bistand, og vi kan i samarbeid med bydeler i Oslo og kommuner i omegn tilby heldøgns bo- og omsorgstjenester, dagsenter, tilrettelagt arbeid og avlastning.
Våre avlastningsavdelinger omfatter i tillegg til heldøgnsplasser også EST (etter skoletid), Aktiv i Oslo og sommertilbud. Alle tjenester tilpasses individuelle behov og forutsetninger.

Unicare BAB holder til i egne lokaler på Helsfyr i Oslo. Lokalene rommer ledelse og en liten administrasjonsstab, samt dagsenter for utviklingshemmede, skolefritidsordning, helgeavlastning og barnehage i regi av Ulna. Vi disponerer for tiden 4 tjenestesteder med døgnkontinuerlig bemanning i det sentrale Oslo området, og vi er i stadig vekst.

Våre ledere har lang erfaring innen offentlige helse- og sosialtjenester eller fra pedagogiske virksomheter. Alle tjenestesteder har ledere med minimum 3-årig bachelor utdanning samt erfaring og kompetanse innen ledelse og personalveiledning. Unicare BAB har en klar og tydelig organisasjonsstruktur bestående av direktør, enhetsledere og avdelingsledere. Våre tjenesteytere har blant annet utdanning som vernepleiere, pedagoger, ergoterapeuter, sykepleiere, sosionomer, fysioterapeuter og barnevernspedagoger.

Unicare BAB hadde sin spede start i 1996 (da BAB Omsorg) som privat gruppe- og helgeavlastning for barn og ungdom med utviklingshemninger. I 2002 startet vi opp det første samlokaliserte tjenestestedet på Røa i Oslo. Vi har siden den gang gjennomgått en rask og omfattende ekspansjon, noe som henger sammen med økende etterspørsel etter de tjenester som vi leverer.

Vi er kjent for fleksibilitet og høy grad av leveringsevne. Vi gir  individuelt tilrettelagte tjenestetilbud og har mulighet til å skreddersy tjenestetilbudet i forhold til individuelle ønsker og behov. Sammensetning av kompetanse, omfang på tjenester og tjenestested kan tilpasses, eller endres etter behov. Ta gjerne kontakt med oss for å undersøke om vi kan levere tjenestene som er aktuelle for dere.

Unicare BAB er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv). Dette er en intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv (IA), og er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Intensjonsavtalen skal bidra til:

  • Reduksjon i sykefravær og uføretrygd
  • Et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet
  • At den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og benyttes i aktivt arbeid

 

 

Opps, fant ikke skjemaet.

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

154