Boligen på Furuset er en bolig for voksne funksjonshemmede over 18 år med varierende grad av bistandsbehov.

Lønneboligen yter døgnkontinuerlig bistand. Tjenestestedet har to selvstendige leiligheter og to plasser i kollektiv. Lønneboligen ligger i et stille område med gode muligheter for varierte aktiviteter sammen med brukerne.

Boligen har fire 100% plasser.

Lønneveien 2B
1053 Oslo
Tlf: 982 43 092

Se kart

Avdelingsleder: Gunn Karin Jørgensen
901 34 543/gunnkarin.jorgensen@unicare.no