Dagsenteret er et dagtilbud tilrettelagt for mennesker med ulike funksjonshemninger. Dagsenteret holder til i lokaler sentralt på Helsfyr. Vi er opptatt av å gi brukere et innholdsrikt og tilpasset tilbud der aktivitet, trening og utvikling i dagliglivets ferdigheter er de viktigste momentene.

Dagsenteret har tilrettelagte rom for brukere som har behov for å trekke seg tilbake fra felleslokalene. I tillegg har vi forskjellige aktivitetsrom med for eksempel pc-spill, musikk instrumenter, musikkanlegg, tv og Playstation, og et flott sanserom. Dagsenteret disponerer minibusser som er tilpasset rullestolbrukere og personbil til utflukter og gjøremål. I tillegg til faste aktiviteter og trening har vi også plass til lek og moro og vi er på Risenga svømmehall flere ganger i uken.

Vi arbeider målrettet med å skape struktur og forutsigbarhet, redusere utfordrende adferd og legge til rette for god samhandling. Vi prioriterer aktivitetene etter tjenestemottakernes dagsform og ønsker, og samarbeider tett med for eksempel veiledere fra voksenrehabiliteringen, voksenopplæringen, ergoterapeut/fysioterapeut i bydelene, foresatte og andre som det er naturlig å samarbeide med.

Dagsenteret har også en avdeling på Vallhall, med umiddelbar tilgang til store grønt arealer.

  • Alle brukere har en primærkontakt/ kontaktperson som de kan forholde seg til.
  • Vi har hente-/bringetjeneste for brukere som trenger dette.

Åpningstider:
Hverdager: 07:30 – 17:00
Kjernetid : 08.15-15.15

Fyrstikkalléen 19
0661 Oslo
Tlf.: 982 59 692

Vallhall
Dronning Margretes vei 11
0661 Osl0
Tlf.: 982 43 094

Post adr.: Postboks 6750 – Etterstad, 0609 Oslo

Se kart

Avdelingsleder: Renate Bjergene
989 06 288/renate.bjergene@unicare.no