I alle våre boliger er det en større gruppe tjenesteytere med ulik fagbakgrunn. Avdelingsleder har ansvar for det administrative, faglige og økonomiske. Teamet av tjenesteytere er tverrfaglig sammensatt og består av både faglærte (eks vernepleier, sosionom, barnevernspedagog, lærer og ergoterapeut) og ufaglærte. Gruppen som helhet har et meget bredt erfaringsgrunnlag med ulike typer bistandsbehov.

Det ytes individuelt tilrettelagte tjenester, hvor individuelle planer eller tilsvarende fagsystemer skal ligge som styrende redskap for et helhetlig tjenestetilbud. Dette skal sikre et trygt omsorgstilbud, sørge for nødvendig opplæring og trening, samt bidra til at den enkelte bruker har et variert liv ut i fra sine forutsetninger. Våre tilbud og tjenester baserer seg på prinsippene i målrettet miljøarbeid.

Våre avdelinger:

 

Trasopp
Trasopp er en flerbruksbolig for unge og voksne med ulik grad av bistandsbehov. Boligen er organisert i et kollektiv og to leiligheter. Boligen ligger i et stille villaområde nærme Østmarka, med god utsikt og fine turmuligheter i umiddelbar nærhet.

Boligen har fire 100 % plasser.

Trasoppterrasse 17
0672 Oslo
Tlf: 982 43 086

Se kart

Avdelingsleder: Tiril Fjeldset Gustavsen
932 11 367/tiril.gustavsen@unicare.no


Fyrstikkbakken
Fyrstikkbakken er en bolig for ungdom og unge voksne med ulike bistandsbehov. Fyrstikkbakken har to selvstendige enheter samt to plasser i kollektiv der det ytes døgnkontinuerlige tjenester. Boligen ligger på Hellerud i et stille boligområde med gode muligheter for varierte aktiviteter sammen med brukerne.

Boligen har fire 100 % plasser.

Fyrstikkbakken 26
0667 Oslo
Tlf: 982 43 083

Se kart

Avdelingsleder: Ingar Nystrøm
907 38 568/ingar.nystrom@unicare.no


Lønneveien
Boligen på Furuset er en bolig for voksne funksjonshemmede over 18 år med varierende grad av bistandsbehov. Lønneboligen yter døgnkontinuerlig bistand. Tjenestestedet har to selvstendige leiligheter og to plasser i kollektiv. Lønneboligen ligger i et stille område med gode muligheter for varierte aktiviteter sammen med brukerne.

Boligen har fire 100% plasser.

Lønneveien 2B
1053 Oslo
Tlf: 982 43 092

Se kart

Avdelingsleder: Gunn Karin Jørgensen
901 34 543/gunnkarin.jorgensen@unicare.no


Seterhøyveien
Boligen ligger i et rolig villastrøk på Ekeberg i Oslo. Avdelingen ligger i gangavstand til Ekebergsletta hvor det er mulig å besøke Husdyrparken. Ekebergsletta har også mulighet for piknik og tur, og det er kort vei til skulpturparken.

Seterhøyveien 27 D
1176 Oslo
Tlf.: 940 22 258

Se kart

Avdelingsleder: Marthe Steen
900 26 763/marte.steen@unicare.no


Skogveien
Skogveien ligger i et rolig villastrøk på Stabekk i Bærum. Boligen er renovert i 2015. Dette er en stor enebolig på to etasjer som består av 4 separate enheter med en personalbase i hver etasje. Det er en stor hage med mange muligheter.

Skogveien 91
1368 Stabekk
Tlf: 989 04 957

Avdelingsleder: Jan-Ove Ødegaard
410 14 381/jan-ove.odegaard@unicare.no


Vestli
Ny avdeling i 2016 tilpasset multifunksjonshemmede, beliggende i landlige omgivelser på Vestli. Umiddelbar tilknytning til skog og mark med flere fine turstier. Boligen er en stor leilighet i terrasse kompleks, har inngang fra bakkeplan, er lys og fin og med god plass.

Boligen har en 100 % plass.

Ragnhild Schibbyes vei 39
0968 Oslo
Tls.: 918 77 172

Avdelingsleder: Marian Hussein
413 48 385/marian.hussein@unicare.no


Bogerud
Bogerud tilbyr avlastningstjenester for barn og unge med forsterket tilbud. Lokalene ligger på Bogerud i bydel Østensjø. Avdelingen består av 3 plan, hvorav Unicare BAB har tilgang til 1. etasje med direkte inngang fra bakkeplan. Lokalene utgjør til sammen 597 kvm., og våre lokaler består av lobby/resepsjonsområde, personalkontorer, kurs/treningsrom, flere soverom, fellesrom/stue med store vinduer og flott utsikt, kjøkken/spiseplass, 2 handicap toalett samt 2 personaltoalett m.m.
Lokalene er universelt utformet og har generell god standard. Det er også rullestolrampe inn til inngangen.

Lokalene ligger i nær tilknytning til flotte turområder ved Østensjøvannet, i kort avstand til Rustadsaga og Nøklevann, og i kort avstand til Bøler badet, for å nevne noe.

Bogerudveien 15
0692 Oslo
Tlf.: 47 51 82 11

Avdelingsleder: Ruth Gundersen
932 32 172/ruth.gundersen@unicare.no


Dagsenter – Fyrstikkalleen og Vallhall
Dagsenteret er et dagtilbud tilrettelagt for mennesker med ulike funksjonshemninger. Dagsenteret holder til i lokaler sentralt på Helsfyr.
Vi er opptatt av å gi brukere et innholdsrikt og tilpasset tilbud der aktivitet, trening og utvikling i dagliglivets ferdigheter er de viktigste momentene.

Dagsenteret har tilrettelagte rom for brukere som har behov for å trekke seg tilbake fra felleslokalene. I tillegg har vi forskjellige aktivitetsrom med for eksempel pc-spill, musikk instrumenter, musikkanlegg, tv og Playstation, og et flott sanserom. Dagsenteret disponerer minibusser som er tilpasset rullestolbrukere og personbil til utflukter og gjøremål. I tillegg til faste aktiviteter og trening har vi også plass til lek og moro og vi er på Risenga svømmehall flere ganger i uken.

Vi arbeider målrettet med å skape struktur og forutsigbarhet, redusere utfordrende adferd og legge til rette for god samhandling. Vi prioriterer aktivitetene etter tjenestemottakernes dagsform og ønsker, og samarbeider tett med for eksempel veiledere fra voksenrehabiliteringen, voksenopplæringen, ergoterapeut/fysioterapeut i bydelene, foresatte og andre som det er naturlig å samarbeide med.

Dagsenteret har også en avdeling på Vallhall, med umiddelbar tilgang til store grønt arealer.

  • Alle brukere har en primærkontakt/ kontaktperson som de kan forholde seg til.
  • Vi har hente-/bringetjeneste for brukere som trenger dette.

Åpningstider:
Hverdager: 07:30 – 17:00
Kjernetid : 08.15-15.15

Fyrstikkalléen 19
0661 Oslo
Tlf.: 982 59 692

Vallhall
Dronning Margretes vei 11
0661 Osl0
Tlf.: 982 43 094

Post adr.: Postboks 6750 – Etterstad, 0609 Oslo

Se kart

Avdelingsleder: Renate Bjergene
989 06 288/renate.bjergene@unicare.no


Etter skoletid (EST) – Vallhall
Etter skoletid holder til på Helsfyr i Oslo. Tilbudet er tilrettelagt for unge mennesker med ulike funksjonshemninger. Lokalene er lyse, romslige og godt tilrettelagt for rullestolbrukere. Vallhall kan tilby innendørs fotballbane og meget gode muligheter til fysisk aktivisering.

Vi har rundt 20 brukere som kommer til oss etter skole og arbeidstid. Vi serverer mat, og dere kan slå av en prat, leke og treffe venner og kjente. De fleste som benytter seg av vårt tilbud er ungdom- eller videregående skoleelever og unge voksne som er ferdig på jobb.

Åpningstider:
Ukedager: 14.00 – 16.30
Planleggingsdager: 08.00 – 16.30
Ferie og fridager: 08.00 – 16.30

EST følger Oslo kommunes skolerute, og har åpent i skolens planleggingsdager. Vi holder stengt julaften, nyttårsaften, bevegelige helligdager og hele juli.

Fyrstikkalléen 19
0661 Oslo
Tlf.: 982 59 692

Vallhall
Dronning Margretes vei 11
0661 Osl0
Tlf.: 982 43 094

Post adr.: Postboks 6750 – Etterstad, 0609 Oslo

Se kart

Avdelingsleder: Marian Hussein
413 48 385/marian.hussein@unicare.no


Avlastning
Hovedsakelig foregår avlastning i våre lokaler på Fyrstikkalleen i Oslo, men andre avdelinger og steder kan være aktuelle eller ønsket, dette avgjøres individuelt. Vi kan tilby alle typer avlastning hva gjelder tider, omfang og dager. Ta kontakt for å høre om mulighetene.

Fyrstikkalleen 19 passer for alle brukergrupper i alle aldre. Lokalene er lyse og romslige og består av 2 store aktivitetsrom med tilknytning til kjøkken. Disse er møblert blant annet med spisebord, sofagruppe, fotballspill og tegnevegger. I tillegg til dette er det flere mindre aktivitetsrom med blant annet formingsrom, sanserom og tv-stue med dvd-spiller, Playstation og Nintendo Wii. Overnatting foregår i mindre rom ved siden av basen. De fleste rom er møblert med sofa/seng, arbeidsbord og andre møbler.

Det er ansvarsvakt tilstede hele døgnet.

Avlastningen tilbyr også sommeravlastning i skolens ferieuker. Kontakt oss for mer info!

Fyrstikkalléen 19
0661 Oslo
Tlf. avdeling: 908 70 137

Post adr.: Postboks 6750 – Etterstad, 0609 Oslo

Se kart

Avdelingsleder: Stine Marie Ekenberg
994 40 138/stinemarie.ekenberg@unicare.no