I alle våre boliger er det en større gruppe tjenesteytere med ulik fagbakgrunn. Avdelingsleder har ansvar for det administrative, faglige og økonomiske. Teamet av tjenesteytere er tverrfaglig sammensatt og består av både faglærte (eks vernepleier, sosionom, barnevernspedagog, lærer og ergoterapeut) og ufaglærte. Gruppen som helhet har et meget bredt erfaringsgrunnlag med ulike typer bistandsbehov.

Det ytes individuelt tilrettelagte tjenester, hvor individuelle planer eller tilsvarende fagsystemer skal ligge som styrende redskap for et helhetlig tjenestetilbud. Dette skal sikre et trygt omsorgstilbud, sørge for nødvendig opplæring og trening, samt bidra til at den enkelte bruker har et variert liv ut i fra sine forutsetninger. Våre tilbud og tjenester baserer seg på prinsippene i målrettet miljøarbeid.

Våre avdelinger:

Trasopp
Trasoppterassen er en flerbruksbolig for unge og voksne med ulik grad av bistandsbehov. Boligen er organisert i et kollektiv og en leilighet. Boligen ligger i et stille villaområde nærme Østmarka, med god utsikt og fine turmuligheter i umiddelbar nærhet. Boligen er godt tilrettelagt for brukere og personal.  Boligen disponerer egen bil som brukes til turer og utflukter. Det legges til rette for et tilpasset og innholdsrikt tilbud til hver enkelt bruker.

Boligen har fem 100 % plasser, der den ene plassen er i egen leilighet. Plassene kan også deles i 75, 50 og 25% etter avtale.

Trasopp terrasse 17
0672 Oslo
Tlf: 982 43 086

Se kart

Avdelingsleder: Tiril Fjeldset Gustavsen
932 11 367/tiril.gustavsen@unicare.no

 

Fyrstikkbakken
Fyrstikkbakken er en bolig for ungdom og unge voksne med ulike bistandsbehov. Fyrstikkbakken har to selvstendige enheter samt tre plasser i kollektiv der det ytes døgnkontinuerlige tjenester. Boligen ligger på Hellerud i et stille boligområde med gode muligheter for varierte aktiviteter sammen med brukerne. I tilknytning til boligen er det en stor hage som kan benyttes til grilling og andre aktiviteter. Med gangavstand til T-bane og buss er mulighetene ubegrenset.

Boligen har fem 100 % plasser.

Fyrstikkbakken 26
0667 Oslo
Tlf: 982 43 083

Se kart

Avdelingsleder: Ingar Nystrøm
907 38 568/ingar.nystrom@unicare.no

 

Lønneveien
Boligen på Furuset er en bolig for voksne funksjonshemmede over 18 år med varierende grad av bistandsbehov. Lønneboligen yter døgnkontinuerlig bistand. Tjenestestedet har to selvstendige leiligheter og tre plasser i kollektiv. Lønneboligen ligger i et stille område med gode muligheter for varierte aktiviteter sammen med brukerne. I tilknytning til tjenestestedet er det en stor hage som kan benyttes til grilling og andre aktiviteter. Lønneboligen har gangavstand til T-bane og buss og disponerer bil.

Det er fem 100% plasser.

Lønneveien 2B
1053 Oslo
Tlf: 982 43 092

Se kart

Avdelingsleder: Gunn Karin Jørgensen
901 34 543/gunnkarin.jorgensen@unicare.no

 

Seterhøyveien
Bygningen har to 2 etasjer, med inngang fra bakkeplan i begge etasjer. Huset ligger i et rolig villastrøk på Ekeberg i Oslo. Det er gangavstand fra T-banen på Ryen eller Brattlikollen, og buss fra Simensbråten bruker 15 minutter til Oslo sentrum: Nr. 23 langs Ringveien til Lysaker eller nr. 34 gjennom sentrum til Tåsen.

Avdelingen ligger i gangavstand til Ekebergsletta hvor det er mulig å besøke Husdyrparken. Der kan man oppleve 10 ulike dyreslag; hester, kuer, geiter, sauer, griser, kaniner, gjess, høns, påfugler, kalkun, ender og svaner. Ekebergsletta har også mulighet for piknik og tur, og det er kort vei til skulpturparken.

Seterhøyveien 27 D
1176 Oslo
Tlf.: 940 22 258

Se kart

Avdelingsleder: Marthe Steen
900 26 763/marthe.steen@unicare.no

 

Skogveien
Skogveien ligger i et rolig villastrøk på Stabekk i Bærum. Boligen er renovert i 2015. Dette er en stor enebolig på to etasjer som består av 4 separate enheter med en personalbase i hver etasje. Det er en stor hage med mange muligheter. Tomten grenser til Ballerud friområde. Kort vei til sjø og mark. Svømmehaller og idrettshaller i nærheten. Det er kun 5 minutters gange til buss 143 som går til og fra Oslo sentrum 4 ganger  i timen på hverdager og 2 ganger i timen i helger. Toget fra Stabekk stasjon har 4  avganger i timen.

Skogveien 91
1368 Stabekk
Tlf: 989 04 957

Avdelingsleder: Jan-Ove Ødegaard
410 14 381 / Jan-ove.odegaard@unicare.no

 

Dagsenter – Fyrstikkalleen og Vallhall
Dagsenteret holder til i lokaler sentralt på Helsfyr og på Valhall. Dagsenteret er tilrettelagt for mennesker med ulike funksjonshemninger. Vi er opptatt av å gi tjenestemottakerne et innholdsrikt og tilpasset tilbud der aktivitet, trening og utvikling i dagliglivets ferdigheter er de viktigste momentene.

Dagsenteret har tilrettelagte rom for de av brukerne som har behov for å trekke seg tilbake fra felleslokalene. I tillegg disponerer vi forskjellige aktivitetsrom med for eksempel pc-spill, musikk instrumenter, musikkanlegg, tv og Playstation, og et flott sanserom; “det hvite rom”. Dagsenteret disponerer minibusser som er tilpasset rullestolbrukere og personbil til utflukter og gjøremål. I tillegg til faste aktiviteter og trening har vi også plass til lek og moro og vi er på Risenga svømmehall flere ganger i uken. Vi har daglige turer og utflukter.

Vi arbeider målrettet med å skape struktur og forutsigbarhet, redusere utfordrende adferd og legge til rette for god samhandling. Vi prioriterer aktivitetene etter tjenestemottakernes dagsform og ønsker, og samarbeider tett med for eksempel veiledere fra voksenrehabiliteringen, voksenopplæringen, ergoterapeut/fysioterapeut i bydelene, foresatte og andre som det er naturlig å samarbeide med.

Alle brukere har en primærkontakt/ kontaktperson som de kan forholde seg til.

Åpningstider
Hverdager: 07:30 – 17:00
Kjernetid : 08.15-15.15

Vi har hente-/bringetjeneste for brukere som trenger dette.

Tlf. Fyrstikkalleen: 982 59 692
Fyrstikkalléen 19
0661 Oslo

Tlf Vallhall: 982 43 094
Innspurten 16
0661 Oslo

Post adr.: Postboks 6750 – Etterstad, 0609 Oslo

Se kart

Avdelingsleder: Renate Bjergene
989 06 288/renate.bjergene@unicare.no

 

Etter skoletid (EST) – Vallhall og Fyrstikkalléen
Etter skoletid holder til på Helsfyr i Oslo. Tilbudet er tilrettelagt for mennesker med ulike funksjonshemninger. Lokalene er lyse, romslige og godt tilrettelagt for rullestolbrukere. Avhengig av individuelle ønsker og behov gis det tilbud på enten avdeling Vallhall eller i Fyrstikkalléen. Vallhall kan tilby innendørs fotballbane og meget gode muligheter til fysisk aktivisering. Fyrstikkalleen har tilrettelagt bad med hev/senk stellebord samt personløfter, og består av et stort aktivitetsrom med kjøkken, spisebord, sofagruppe og fotballspill for å nevne noe. Vi har også flere mindre aktivitetsrom. Tjenestetilbudene ligger i gangavstand til t bane og buss.

Vi har rundt 20 brukere som kommer til oss etter skole og arbeidstid. Vi serverer mat, og dere kan slå av en prat, leke og treffe venner og kjente. De fleste som benytter seg av vårt tilbud er ungdom- eller videregående skoleelever og unge voksne som er ferdig på jobb.

Åpningstider:

Ukedager: 14.00 – 16.30
Planleggingsdager: 08.00 – 16.30
Ferie og fridager: 08.00 – 16.30

EST følger Oslo kommunes skolerute, og har åpent i skolens planleggingsdager. Vi holder stengt julaften, nyttårsaften, bevegelige helligdager og hele juli.

Se kart

Tlf Vallhall: 982 43 094
Innspurten 16
0661 Oslo

Avdelingsleder: Marian Hussein
413 48 385/marian.hussein@unicare.no

 

Sommertilbud
Vi tilbyr sommeravlastning i skolens ferietid og jobber aktivt med å gi brukerne en innholdsrik ferie med varierte aktiviteter. Tilbudet gjelder kun i perioden skolen er stengt på sommerstid.
Vi har arrangert ulike ferieturer i Norge og Norden. Turene tilrettelegges da etter gruppenes funksjonsnivå og interesser. Målet med ferien er at den skal være et avbrekk fra hverdagen og skal gi et rikt aktivitetsnivå. Tidligere har vi arrangert turer til Stavern, Gautefall, Tromøya, Kreta og Danmark.

Søknad til ferieavlastning skjer på eget skjema i samarbeid med de ulike bydelene. Vi har også ett tilbud kalt “aktiv i Oslo” i juli, dette er for brukere som trenger noe å gjøre kun på dagtid. Aktivitetene vil da være i og rundt Oslo.

Fyrstikkalléen 19
0661 Oslo

Post adr.: Postboks 6750 – Etterstad, 0609 Oslo

Se kart

Avdelingsleder: Renate Bjergene
989 06 288/renate.bjergene@unicare.no

 

Avlastning
Hovedsakelig foregår avlastning i våre lokaler på Fyrstikkalleen i Oslo, men andre avdelinger og steder kan være aktuelle eller ønsket, dette avgjøres individuelt. Vi kan tilby alle typer avlastning hva gjelder tider, omfang og dager. Ta kontakt for å høre om mulighetene.

Fyrstikkalleen 19 passer for alle brukergrupper i alle aldre. Lokalene ble pusset opp i 2009 og er lyse og romslige. Lokalet består av 2 store aktivitetsrom med tilknytning til kjøkkken. Disse er møblert blant annet med spisebord, sofagruppe, fotballspill og tegnevegger. I tillegg til dette er det flere mindre aktivitetsrom med blant annet formingsrom, sanserom og tv-stue med dvd-spiller, Playstation og Nintendo Wii. Overnattingen foregår i mindre rom ved siden av basen. De fleste rom er møblert med sofa/seng, arbeidsbord og andre møbler.

Gruppene bygges opp etter alder, bistandsbehov og interesser.  Vi har et kreativt, engasjert og godt kurset personell, der mange av de ansatte er studenter som studerer helse, sosial- eller pedagogisk relaterte fag. Det er ansvarsvakt tilstede hele døgnet.

Vi vektlegger aktivitet, sosialt samspill og tilpasser aktivitetene etter brukernes ønsker, forutsetninger og sesong. For utflukter og andre gjøremål disponerer vi minibuss og personbil. I helgene disponerer vi uteområdet til barnehagen som ligger i samme bygg.

Tlf. avdeling: 908 70 137
Fyrstikkalléen 19
0661 Oslo

Post adr.: Postboks 6750 – Etterstad, 0609 Oslo

Se kart

Avdelingsleder: Stine Marie Ekenberg
994 40 138/stinemarie.ekenberg@unicare.no