Våre tjenester

Unicares medarbeidere jobber målrettet hver dag for å skape sunne og helsefremmende arbeidsplasser.

Vi tilbyr solid kompetanse innen helse og arbeidsmiljø.

Systematisk HMS

Unicare bistår virksomheter i å revidere og etablere et brukervennlig og levende HMS-system. Vi jobber tett med kundene våre og har solid erfaring i å jobbe med forebyggende helsearbeid, HMS og sykefraværsreduksjoner i små, mellomstore og store organisasjoner. Våre erfarne konsulenter ønsker å være en rådgivende sparringspartner for deg og din virksomhet.

AKAN

Unicare har et godt trenet team som rådgiver ledere, ansatte, AMU og AKAN-utvalg i avhengighets-problematikk. Vi har både leger, sykepleiere og psykologer som bistår med konsultasjoner, utarbeidelse av AKAN-avtaler, råd om behandlingsopplegg og oppfølging av arbeidstakere med rus- og avhengighetsproblemer.

Beredskap

Med tilknytning til Unicares krise- og beredskapstjeneste er bedriften sikret eksperthjelp dersom en krise skulle ramme bedriften eller dens ansatte. Tjenesten inkluderer beredskapsvakt som er tilknyttet en alarmsentral 24/7. Beredskapsvakten er en del av et ambulerende kriseteam som er håndplukket utfra erfaring, kompetanse men også personlig egenhet og motivasjon.

Kriseteamet tilbyr også forebyggende tjenester som for eksempel oppbygging, utvikling og revisjon av interne kriseberedskapsplaner- og prosedyrer i tillegg til å delta på/arrangere beredskapsøvelser internt i bedriften.

Beredskaps- og kriseteamet består av leger, psykologer, gestaltterapeuter og annet helsepersonell klare til å bistå 24 timer i døgnet, året rundt. Fellesnevner for disse er deres fantastiske engasjement og genuine ønsket om å ivareta kundene på en profesjonell og trygg måte.

Unicare leder

Unicare leder skal være en partner for å bidra til økt verdiskapning i virksomhetene gjennom leder- og organisasjonsutvikling. Arbeidet er forankret i forsking, med en helhetlig fokusering på balansen mellom psykologi, jus og virksomhetens egenart. Unicare leder gjennomfører lederutviklingsprogram, kurs, seminarer og foredrag, og har særlig kompetanse på konflikter, varslinger, personalhåndtering og effektive grupper.

Helsekontroller

Unicare utfører årlig over 4.000 helsekontroller hos våre bedrifter og vi tilbyr helsekontroller som er spesielt tilpasset bedriftens behov.

Det å kunne redusere risikoen for å pådra seg plager eller sykdom så tidlig som mulig vil være av stor betydning for den enkelte ansatte, men også for bedriften. Våre helsekontroller handler om å forebygge sykdom og styrke jobbnærværet.

Helsekontrollene kan gjennomføres i bedriftens egne lokaler (ambulerende) eller hos Unicare i Pilestredet 56, Oslo.

Sertifisering

Unicare har godkjente offshore- og sjømannsleger som også gjennomfører sertifisering av røykdykkere og øvrig personell (nytt fra 2016) innenfor brann og redning.

Øvrige tjenester

Vi bistår også med tjenester innenfor følgende områder:

 • Arbeidsevnevurdering
 • Arbeidsmedisinsk poliklinikk
 • Arbeidsmiljøprosjekter
 • Arbeidsmiljøutvalg
 • En-til-en oppfølging
 • Ergonomi
 • Faktaundersøkelse
 • Fysikalsk behandling
 • Helseattester (offshoreattest, sjømannsattest, førerkortattest)
 • Helsefremmende aktiviteter
 • Helseovervåkning (målrettet)
 • HMS-dokumentasjon
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Jordmortjeneste
 • Krise- og beredskap
 • Kurs- og undervisning
 • Lederutvikling
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Risikovurdering
 • Rusmidler og spillavhengighet
 • Sykefraværsoppfølging
 • Vaksinasjon
 • Vernerunde
 • Yrkeshygiene (inneklima, støy, lys, kjemikalier osv.)