Her i Unicare Leder kaller vi en spade for en spade. I dag bruker ledere 30 % av tiden sin på konflikter og vanskelige saker. Konflikter kan i beste fall føre til utvikling og læring, men i de sakene hvor det går galt må du som leder kunne håndtere det på en god måte. Vi hjelper deg.

De vanskelige sakene – konflikthåndtering

Vi tar deg djennom hvordan du kan bruke loven, psykologien og rammene som en leder har for å løse disse sakene. Du kan takle konflikter på arbeidsplassen din, unngå at de eskalerer og i beste fall snu konflikter til et konkurransefortrinn for din bedrift. Dette ønsker vi å lære deg.

Vi tilbyr:

 • Individuell veiledning
 • Gruppeveiledning
 • Kurs
 • Foredrag
 • Konfliktløsning

Ta kontakt med Frank Hauge på e-post frank@unicare.no.

Mobbing på arbeidsplassen

Dessverre hender det at ansatte eller ledere føler seg mobbet på arbeidsplassen, og dette er det viktig å ta tak i på riktig måte. Studier viser at 5 % av norske arbeidstakere utsettes for alvorlig mobbing på arbeidsplassen. Slike saker kan skade arbeidsmiljøet og i ytterste tilfeller gi alvorlige konsekvenser for arbeidstakere, ledere og virksomheten. Vi gjennomgår hvordan slike saker skal håndteres psykologisk, juridisk og i tråd med virksomheten sine mål.

Vi tilbyr:

 • Individuell veiledning
 • Gruppeveiledning
 • Kurs
 • Foredrag
 • Konfliktløsning

Ta kontakt med Frank Hauge på e-post frank@unicare.no.

Faktaundersøkelser

Dersom virksomheten mottar varsel eller klage om mobbing er det viktig at man tar dette på alvor og undersøker. Som et ledd i dette tilbyr Unicare Leder faktaundersøkelse som metode, denne metoden undersøker om det har forekommet brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Faktaundersøkelsen gjennomføres som et ledd i virksomhetens håndtering av fremsatt klage/påstand om mobbing og/eller trakassering, og dersom det ikke er mulig å håndtere saken på annen måte.

Ta kontakt med Ole Amund Brørby på e-post ole@unicare.no.

Klargjøringsundersøkelser

I enkelte tilfeller vil det være behov for å avklare alvorlige påstander som er ytret anonymt eller som ikke er konkrete nok i arbeidsmiljøet. Unicare Leder har i denne sammenhengen utarbeidet klargjøringsundersøkelse som metode. Denne har til hensikt å kartlegge de faktiske hendelsene som ligger til grunn for påstandene. Målet med metoden er å gi deg som arbeidsgiver et konkret grunnlag for å vurdere videre tiltak og finne ut om det har vært brudd på arbeidsmiljøloven og/eller interne retningslinjer.

Ta kontakt med Ole Amund Brørby på e-post ole@unicare.no.

Interne prosedyrer for håndtering av konflikter, uheldig psykisk belastning og trakassering

Er det på tide å revidere eller lage nye prosedyrer i tråd med lovens krav? Vi bistår dere i alt innenfor konflikter, mobbing, trakassering og sykefravær.

«Gode prosedyrer er utgangspunktet for gode prosesser»
                                          Frank Hauge, Master of Management

Ta kontakt med Ole Amund Brørby på e-post ole@unicare.no.

Sykefravær – de vanskelige sakene

Norge har en av verdens beste sykefraværsordninger og denne fungerer som regel veldig bra. Men hva gjør du når sakene blir ekstra vanskelige? Hvor langt skal man egentlig tilrettelegge? Er det behov for strengere sykefraværsregler, eller er de gode nok? Vi tar deg gjennom dagens regler og overgangene mellom tilrettelegging, medvirkning, oppsigelse og hvordan dere som virksomhet kan praktisere dette på best mulig måte.

Vi tilbyr:

 • Individuell veiledning
 • Gruppeveiledning
 • Kurs
 • Foredrag
 • Sykefraværsoppfølging

Ta kontakt med Marte Kristoffersen på e-post marte@unicare.no.