Unicare har et eget kriseteam tilknyttet en alarmsentral som sikrer ivaretagelse døgnet rundt (24/7). Teamet er satt sammen av helsepersonell med lang erfaring og høy kompetanse.

Vi sikrer faglig bistand til ledere, enkeltmedarbeidere og grupper i alle faser av en hendelse og sørger for at medarbeidere og ledere får rask og hensiktsmessig psykososial oppfølging og veiledning.

Vi bidrar med:

  • Kartlegging av situasjonen, avklaring av behov og bistand til å skape oversikt over situasjonen.
  • Lederstøtte, rådgivning, veiledning under og etter hendelsen.
  • Ivaretagelse av pårørende.
  • Vi bistår med tilstedeværelse under hendelsen og tilbyr strukturert oppfølgning i tiden som følger.

Ta kontakt med André Glomsvoll på e-post andre@unicare.no for mer informasjon.