Vi kan redusere risikoen for alvorlige hendelser, men å utelukke dem er ikke mulig. Forskning viser at bedrifter som er mer forberedt på alvorlige hendelser, raskere vil vende tilbake til normal drift. Vi har kompetansen.

Vi tilbyr øvelser og kurs etter bedriftens behov, både som bedriftsinterne kurs og eventuelt kurs med deltagelse fra ulike bedrifter. Vi har også erfaring med strukturert oppfølging av personell som er eksponert for ekstraordinære sanseinntrykk.

Kursoversikt:

  • Trusselhåndtering: Settes opp etter bedriftens behov og er tilpasset alle i bedriften.
  • Kurs i krisehåndtering: Settes opp etter bedriftens behov og er tilpasset beredskapsteamet/ledere i bedriften.
  • Kurs i pårørendehåndtering: Settes opp etter bedriftens behov, og er rettet mot personell som er tiltenkt å betjene pårørendetelefoner eller ha annen aktivt bidrag inn mot pårørende i kriser.
  • Kurs i krisereaksjoner: Settes opp etter bedriftens behov og kan tilpasses alle nivåer

Beredskapsøvelser:

  • Spille en aktiv rolle inn i desktop øvelser, jamfør den rollen vi utøver i bedriftens beredskapsplan
  • Spille en aktiv rolle inn i full skala øvelse jamfør den rollen vi utøver i bedriftens beredskapsplan
  • Vi utarbeider, drifter og evaluerer øvelser i form av desktop eller fullskalaøvelser i mindre enheter av som f.eks. ved en skole, et sykehjem, barnehager ect. 

Ta kontakt med André Glomsvoll på e-post andre@unicare.no for mer informasjon.