Unicare har rutiner som systematisk ivaretar oppfølging av ansatte og pårørende i etterkant av en alvorlig hendelse.

Det er naturlig å reagere med sterke følelser etter alvorlige hendelser. Med riktig støtte og oppfølging vil vi kunne bistå individene til å takle negative symptomer på en best mulig måte. Vi vet at raskest mulig intervensjon og normalisering vil kunne bidra til å håndtere sterke følelser og gjenskape trygghet.

Individnivå og gruppe

  • Psykisk førstehjelp
  • Debrifing
  • Systematisk kartlegging av symptomer over tid ved behov
  • Henvisning til spesialister ved behov

Organisatorisk

  • Lederveiledning inn mot ansatte gruppe
  • Lederveiledning inn mot pårørende
  • Veilede, opprettholdelse av system og struktur inn mot praktiske gjøremål i forhold til menneskelig oppfølging i etterkant av en hendelse
  • Minnemarkeringer

Ta kontakt med André Glomsvoll på e-post andre@unicare.no for mer informasjon.