I en stadig mer hektisk og dynamisk verden stilles det større krav enn noensinne til dagens bedrifter ved krise- og beredskapshåndtering. Dette er ikke lenger bare et økonomisk spørsmål for reetablering av drift, men et økende samfunnskrav for at slike hendelser skal håndteres forsvarlig og ivaretagende.

Unicare tilbyr din bedrift veiledning og bistand i alle faser ved krise- og beredskapshåndtering. Både forebyggende, kartleggende og med spisset trening for at din bedrift skal fungere optimalt ved krevende hendelser på arbeidsplassen.

Unicare har på landsbasis leger, psykologer, gestaltterapeuter og annet helsepersonell klare for å bistå. Felles for alle yrkesgruppene våre er engasjementet, profesjonalitet og evne til å skreddersy løsninger for deres bedrift.

Vårt beredskapsteam sikrer rask bistand i enhver hendelse, tilpasset din bedrift. Inkludert i vårt tjenestetilbud er også beredskapsvakt, som gir direkte veiledning ved en eventuell krise som skulle oppstå.

I dag leverer vi beredskapstjenester til blant annet:

  • Posten
  • DNB
  • Politidistriktet Vestfold
  • Sykehuset Østfold
  • ISS
  • Statens Vegvesen

Er din bedrift interessert?

Ta kontakt med André Glomsvoll på e-post andre@unicare.no for mer informasjon.