Kurset tar for seg juridiske rammer og rutiner for sykefraværsoppfølging, krav til dokumentasjon og medvirknings- og tilretteleggingsplikt. Praktiske eksempler og case med sykefraværsforløp.

Målgruppe: Ledere, mellomledere

Varighet: 3 timer

Pris: 2900,- (inkl. mva) pr deltaker

Datoer:

  • 17.10.2017 kl. 09:00-12:00

Påmelding