I tillegg til temaene som gjennomgåes i grunnkurs i arbeidsmiljø, tar vi her også for oss sykefravær.

Målgruppe: Ledere, mellomledere

Forkunnskaper: Ingen

Varighet: 1 dag

Pris: 4900,- (inkl. mva) per deltaker

Datoer:

  • 24.10.2017 kl. 09:00-15:30

Påmelding