Alle våre førstehjelpskurs holdes av sertifiserte instruktører. Innholdet i kursene er bygget på gjeldende retningslinjer utarbeidet av Norsk Førstehjelpsråd (NFR) i samarbeid med Norsk Resuscitasjonsråd (NRR). Kursene består både av teoretisk undervisning og praktiske øvelser, og deltakere får tildelt kursbevis og kurshefte.

Grunnleggende førstehjelpskurs (NGF)

Hjerte- og lungeredning er den mest verdifulle formen for livreddende førstehjelp. Dette kurset gir dere den nødvendige kompetansen for å utføre førstehjelp både på arbeidsplassen og utenfor. Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader.

Kurset dekker følgende:

 • Varsle medisinsk nødtelefon
 • Gjenkjenne symptomer og tegn på sykdom/skade, bl.a. hjerteinfarkt og hjerneslag
 • Rask undesøkelse av “skadet”/”syk” person
 • Frie luftveier og sideleie
 • Hjerte- og lungeredning
 • Fjerning av fremmedlegeme i luftvei
 • Opptreden på skadested, f.eks. ved en bilulykke
 • Hverdagsskader som for eksempel kutt,blødninger, brudd, brann- og etseskader håndteres

Instruktør vil ha en HLR-utsjekk av alle deltakere før man får bestått kurs, det kreves derfor at en er aktiv og deltar i de praktiske øvelsene.

Målgruppe: Alle som ønsker å lære førstehjelp. Man må ha gjennomført NGF siste 6 måneder før man deltar på DHLR-kurs.

Forkunnskaper: Ingen

Varighet: 3 timer

Pris: 1500,- (inkl. mva) per deltaker

Datoer:

 • 16.10.2017 kl. 17:00-20:00

Påmelding

Grunnleggende førstehjelpskurs for deg med omsorg for barn (NGFB)

Dette kurset dekker de grunnleggende kunnskaper om førstehjelp til barn.

 • Varsle medisinsk nødtelefon
 • Rask undesøkelse av barnet
 • Gjenkjenne symptomer og tegn på tilstander/akutte barnesykdommer
 • Frie luftveier og sideleie
 • Hjerte- og lungeredning
 • Fjerning av fremmedlegeme i luftveier
 • Forgiftning
 • Opptreden på skadested, eksempel på en litt alvorligere ulykke gjennomgås
 • Hverdagsskader som blant annet fall fra høyde, brudd, brann- og etseskader

Instruktør vil ha en HLR-utsjekk av alle deltakere før man får bestått kurs, det kreves derfor at en er aktiv og deltar i de praktiske øvelsene.

Målgruppe: Alt personell med omsorg for barn (barnehagepersonell, førskolelærere m.m.), foreldre og kommende foreldre, barselgrupper, førstehjelpere og helsepersonell

Forkunnskaper: Ingen

Varighet: 3 timer

Pris: 1500,- (inkl. mva) per deltaker

Datoer:

 • 11.10.2017 kl 17:00-20:00

Påmelding

Hjertestarterkurs (DHLR)

Kurset inneholder både teoretisk undervisning og praktisk bruk av hjertestarter, deltakerne vil gjennomføre øvelser i bruk av hjertestarter. Forkortelsen DHLR står for hjerte- og lungeredning med defibrillering, dvs. hertestartermaskin. Hjerte- og lungeredning ved bruk av hjertestarter er førstehjelp som trygt kan gis av alle med opplæring. Flest mulig bør få opplæring i å utføre HLR og å bruke en hjertestarter, da dette vil bedre kvaliteten på hjelpen som gis og dermed øke sjansen for å redde flere liv.

Instruktør vil ha en HLR-utsjekk av alle deltakere før man får bestått kurs, det kreves derfor at en er aktiv og deltar i de praktiske øvelsene.

Forkunnskaper: Deltakere skal ha gjennomført og bestått grunnleggende førstehjelpskurs i løpet av de siste 6 måneder, dette for at deltakerne skal få størst mulig utbytte av kurset. Forskning viser at grunnleggende kunnskap i hjerte- og lungeredning er nødvendig for å ”kjøpe tid” og holde pasienten i live mens hjertestarteren hentes og klargjøres.

Målgruppe: Alle med forkunnskaper i grunnleggende hjerte- og lungeredning, førstehjelpere og helsepersonell

Varighet: 2 timer

Pris: 1200,- (inkl. mva) per deltaker

Datoer:

 • For øyeblikket er det dessverre ingen oppsatte kurs.

Påmelding