Unicare tilbyr et vidt spekter av kurs. Vi bidrar aktivt til å øke ledernes, verneombuds og de ansattes kompetanse. Gjennom våre erfarne og dyktige kursholdere evner vi å videreformidle med entusiasme og skreddersydde løsninger.

Kursene kan arrangeres som bedriftsinterne kurs, eller de kan avholdes i våre lokaler på Bislett i Oslo. Vi tilbyr alle deltakere i AMU grunnleggende opplæring i arbeidsmiljø, samt lovpålagt HMS-opplæring for alle ledere og verneombud.

Vi holder følgende kurs:

Grunnkurs i arbeidsmiljø (3 dager)

 • Lover/forskrifter
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Inneklima
 • Ergonomi
 • Psykososialt arbeidsmiljø

Målgruppe: Verneombud, ledere, AMU medlemmer, tillitsvalgte, ansatte innenfor HMS /HR /Personal. Vi anbefaler ledere med lite erfaring innen HMS dette kurset. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens og hovedorganisasjonens krav til opplæring av verneombud og AMU -medlemmer

Forkunnskaper: Dette er en innføring i grunnleggende HMS og krever ingen forkunnskaper. Det skal være en skriftlig avtale om kortere grunnopplæring, basert på risikoforholdene i bedriften

Varighet: 3 dager

Pris: 6900,- per deltaker

Datoer:

 • 05-07.09.2017
 • 20-22.09.2017
 • 13-15.11.2017

Påmelding

Grunnkurs i arbeidsmiljø (40 timer)

Vi gjennomgår de samme temaene som på tredagers kurset.

Målgruppe: Verneombud, ledere, AMU-medlemmer, tillitsvalgte, ansatte innenfor HMS/HR/personal. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens og hovedorganisasjonens krav til opplæring av verneombud og AMU-medlemmer. Vi anbefaler ledere med lite erfaring innen HMS å ta dette kurset.

Forkunnskaper: Dette er en innføring i grunnleggende HMS og krever ingen forkunnskaper.

Varighet: 5 dager

Pris: 8900,- per deltaker

Datoer:

 • For øyeblikket er det dessverre ingen oppsatte kurs.

Påmelding

HMS-opplæring for arbeidsgiver

I tillegg til temaene som gjennomgåes i grunnkurs i arbeidsmiljø, tar vi her også for oss sykefravær.

Målgruppe: Ledere, mellomledere

Forkunnskaper: Ingen

Varighet: 1 dag

Pris: 4900,- per deltaker

Datoer:

 • 24.10.2017 kl. 09:00-15:30

Påmelding

Førstehjelpskurs

Alle våre førstehjelpskurs holdes av sertifiserte instruktører. Innholdet i kursene er bygget på gjeldende retningslinjer utarbeidet av Norsk Førstehjelpsråd (NFR) i samarbeid med Norsk
Resuscitasjonsråd (NRR). Kursene består både av teoretisk undervisning og praktiske øvelser, og deltakere får tildelt kursbevis og kurshefte.

Grunnleggende førstehjelpskurs (NGF)

Hjerte- og lungeredning er den mest verdifulle formen for livreddende førstehjelp. Dette kurset gir dere den nødvendige kompetansen for å utføre førstehjelp både på arbeidsplassen og utenfor. Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader.

Kurset dekker følgende:

 • Varsle medisinsk nødtelefon
 • Gjenkjenne symptomer og tegn på sykdom/skade, bl.a. hjerteinfarkt og hjerneslag
 • Rask undesøkelse av “skadet”/”syk” person
 • Frie luftveier og sideleie
 • Hjerte- og lungeredning
 • Fjerning av fremmedlegeme i luftvei
 • Opptreden på skadested, f.eks. ved en bilulykke
 • Hverdagsskader som for eksempel kutt,blødninger, brudd, brann- og etseskader håndteres

Instruktør vil ha en HLR-utsjekk av alle deltakere før man får bestått kurs, det kreves derfor at en er aktiv og deltar i de praktiske øvelsene.

Målgruppe: Alle som ønsker å lære førstehjelp. Man må ha gjennomført NGF siste 6 måneder før man deltar på DHLR-kurs.

Forkunnskaper: Ingen

Varighet: 3 timer

Pris: 1500,- per deltaker

Datoer:

 • 16.10.2017 kl. 17:00-20:00

Påmelding

Grunnleggende førstehjelpskurs for deg med omsorg for barn (NGFB)

Dette kurset dekker de grunnleggende kunnskaper om førstehjelp til barn.

 • Varsle medisinsk nødtelefon
 • Rask undesøkelse av barnet
 • Gjenkjenne symptomer og tegn på tilstander/akutte barnesykdommer
 • Frie luftveier og sideleie
 • Hjerte- og lungeredning
 • Fjerning av fremmedlegeme i luftveier
 • Forgiftning
 • Opptreden på skadested, eksempel på en litt alvorligere ulykke gjennomgås
 • Hverdagsskader som blant annet fall fra høyde, brudd, brann- og etseskader

Instruktør vil ha en HLR-utsjekk av alle deltakere før man får bestått kurs, det kreves derfor at en er aktiv og deltar i de praktiske øvelsene.

Målgruppe: Alt personell med omsorg for barn (barnehagepersonell, førskolelærere m.m.), foreldre og kommende foreldre, barselgrupper, førstehjelpere og helsepersonell

Forkunnskaper: Ingen

Varighet: 3 timer

Pris: 1500,- per deltaker

Datoer:

 • 11.10.2017 kl 17:00-20:00

Påmelding

Hjertestarterkurs (DHLR)

Kurset inneholder både teoretisk undervisning og praktisk bruk av hjertestarter, deltakerne vil gjennomføre øvelser i bruk av hjertestarter. Forkortelsen DHLR står for hjerte- og lungeredning med defibrillering, dvs. hertestartermaskin. Hjerte- og lungeredning ved bruk av hjertestarter er førstehjelp som trygt kan gis av alle med opplæring. Flest mulig bør få opplæring i å utføre HLR og å bruke en hjertestarter, da dette vil bedre kvaliteten på hjelpen som gis og dermed øke sjansen for å redde flere liv.

Instruktør vil ha en HLR-utsjekk av alle deltakere før man får bestått kurs, det kreves derfor at en er aktiv og deltar i de praktiske øvelsene.

Forkunnskaper: Deltakere skal ha gjennomført og bestått grunnleggende førstehjelpskurs i løpet av de siste 6 måneder, dette for at deltakerne skal få størst mulig utbytte av kurset. Forskning viser at grunnleggende kunnskap i hjerte- og lungeredning er nødvendig for å ”kjøpe tid” og holde pasienten i live mens hjertestarteren hentes og klargjøres.

Målgruppe: Alle med forkunnskaper i grunnleggende hjerte- og lungeredning, førstehjelpere og helsepersonell

Varighet: 2 timer

Pris: 1200,- per deltaker

Datoer:

 • For øyeblikket er det dessverre ingen oppsatte kurs.

Påmelding

Sykefraværsoppfølging

Kurset tar for seg juridiske rammer og rutiner for sykefraværsoppfølging, krav til dokumentasjon og medvirknings- og tilretteleggingsplikt. Praktiske eksempler og case med sykefraværsforløp.

Målgruppe: Ledere, mellomledere

Varighet: 3 timer

Pris: 2900,- pr deltaker

Datoer:

 • 17.10.2017 kl. 09:00-12:00

Påmelding

Søvnkurs

Kurset gir en innføring om normal søvn, søvnforstyrrelser og vanlige søvnsykdommer (insomni, døgnrytmeforstyrrelse (skiftarbeiderlidelse) og søvnapnè). Kurset vil gi økt kunnskap om hvordan søvn er bygget opp og hvorfor søvn er viktig for oss. Vi ser også på konsekvenser av hva for lite søvn kan føre til for den enkelte av oss.

Det er mange ting vi selv kan gjøre for å forbedre søvnen vår og viktige prinsipper for dette gjennomgås. Vi ser på vanlige symptomer av søvnsykdommer og behandling av disse.

Kurset fokuserer også på hvorfor søvn er viktig med hensyn til HMS i bedriftene og oppfølging av ansatte som sliter med søvn.

Målgruppe: Ansatte og ledere som sliter med søvn, alle som ønsker økt kunnskap om søvn, ledere med personalansvar og HMS-ledere/-ansvarlige

Varighet: 3 timer

Datoer:

 • 10.05.17

Påmelding

AKAN-kurs

Kurset gir grunnleggende kunnskap om hvordan rusmisbruk påvirker arbeidslivet. Hvilke tegn gir grunn til bekymring, og hvordan skal du som leder gjennomføre «Den nødvendige samtalen».

Målgruppe: Ledere, mellomledere, stedfortredere (alle ansatte med personalansvar)

Forkunnskaper: Ingen

Varighet: 3 timer

Pris: 2900,- pr deltaker

Datoer:

 • 21.11.2017 kl 09:00-12:00

Påmelding

Psykisk helse og arbeidslivet

Hva bidrar til god psykisk helse i arbeidslivet, og hvilke tegn gir grunn til bekymring? Vi gjennomgår din rolle som leder, og hvordan du kan gjenomføre “Den nødvendige samtalen”.

Målgruppe: Ledere, mellomledere, stedfortredere (alle ansatte med personalansvar)

Forkunnskaper: Ingen

Varighet: 4 timer

Pris: 2900,- pr deltaker

Datoer:

 • 23.11.2017 kl 09:00-12:00

Påmelding

Konflikthåndtering

Kurset skal gi ledere en trygg og forsvarlig fremgangsmetode ved personalsaker, i henhold til arbeidsmiljølovens forskrifter og de mest vanlige psykologiske faktorene som påvirker slike saker.

Målgruppe: Ledere, mellomledere, stedfortredere (alle ansatte med personalansvar)

Forkunnskaper: Ingen

Varighet: 3 timer

Pris: 2900,- pr deltaker

Datoer:

 • 28.11.2017 kl 09:00-12:00

Påmelding

Omstillinger/Endringer på arbeidsplassen

Kurset lærer ledere å ivareta ansattes rettigheter, integritet og verdighet under omstillinger, samt å kontinuerlig vurdere hva som er påregnelig ved omstillinger i henhold til bedriftens mål, arbeidsmiljøloven og psykologiske faktorer.

Målgruppe: Ledere, mellomledere, stedfortredere (alle ansatte med personalansvar)

Forkunnskaper: Ingen

Varighet: 3 timer

Pris: 2900,- pr deltaker

Datoer:

 • For øyeblikket er det dessverre ingen oppsatte kurs.

Påmelding

Stress og stresshåndtering

Kurset gir en innføring i hvordan man kan redusere egen opplevelse av stress, og vi gjennomgår verktøy og metoder.

Målgruppe: Alle

Forkunnskaper: Ingen

Varighet: 4 timer

Pris: 2900,- pr deltaker

Datoer:

 • 10.10.2017 kl 09:00-12:00

Påmelding

NY! Senior i arbeidslivet

Hvordan stå i arbeid med god helse og motivasjon i arbeidslivets siste fase? Kurset innholder verktøy til å ivareta egen helse og hva som skaper motivasjon/arbeidsglede.

Målgruppe: Arbeidstakere

Pris: 2900,- pr deltaker

Datoer:

 • 22.11.2017 kl 12:00-15:00

Livsstilsendringsprosjekt (2017)

Det vil i starten av 2017 settes i gang et livsstilsendringsprosjekt. Vi ser at det er flere som ønsker dette tverrfaglige tilbudet, og vi ønsker å legge dette til et ettårs prosjekt med moduler, oppfølging med målinger, kostholdsveiledning og trening mm. Tilbudet vil være eksklusivt for de som trenger hjelp til livsstilsendring (overvektige og livsstilssykdommer) En livsstilsendring vil for mange være en nødvendighet for å få arbeidsglede og livskvalitet tilbake. Prosjektet vil foregå i Oslo.

Påmelding

Andre kurs:

 • Lederutvikling: Kurs rettet mot nye ledere, ledergrupper og erfarne ledere. Veiledning av ledere i personalhåndtering. Hvordan motivere dine ansatte til å medvirke til å nå virksomhetens mål?
 • Ergonomi. Kurset tar for seg ulike faktorer som påvirker den ansatte i arbeidshverdagen: fysiske, organisatoriske og psykososiale faktorer. Teori og forskning innen temaet. Bevisstgjøring av ivaretagelse av egen arbeidshelse. Varighet: 2-3 timer.
 • Røykeavvenningskurs
 • Motivasjonskurs

Vi kan også bistå din bedrift eller organisasjon i å tilrettelegge ønskede kurs utenfor vår kurskalender.

Ta kontakt for en kursprat på kurs-bht@unicare.no, eller telefon 23 29 21 00.