Miljøterapeutisk tilnærming er avhengig av type angst: Generalisert angst, fobisk angst og panikkangst krever eksempelvis ulike tilnærmingsmåter. Kognitiv terapi kan være hensiktsmessig for en rekke angstlidelser, mens eksponeringsterapien som kombinasjon er særlig egnet til behandling av fobisk angst og visse panikkangstlidelser. Angstskalering kan brukes (Hamilton), differensial diagnostisering (innslag av PTSD, OCD, Depresjon krever særskilt behandling). Institusjonens psykolog vil bidra i utredning her.

Individualterapi skjer ved BUP, i samarbeid med institusjonens psykolog. Medisinering kan være et supplement til miljø- og samtaleterapien, ved spesielt kraftige tilstander. Dette skjer i samråd med BUP og barnevern, evt. foreldre. Ved medisinering velges medikament avhengig av angstlidelse. Serumkontroller for monitorering av medikasjon/complience.