Miljøterapeutene er tydelige, forutsigbare og omsorgsfulle. Enheten har en tydelig struktur med klare rammer. Belønningssystemer benyttes systematisk. Relasjonsarbeid er grunnlag for senere mentaliseringsterapi. Noen beboere vil ha behov for sinnemestringskurs, evt. ART. Mye av de miljøterapeutiske prinsippene nevnt i avsnittet om utviklingsforstyrrelser vil være gjeldende også for atferdsforstyrrelser. Det er ofte aktuelt å henvise til nevropsykologiske utredninger, herunder ADHD/ADD utredning.

Voldsrisikovurderinger gjennomføres der det er indisert. Institusjonen gjennomfører V-RISK- 10 eller SOAS-R. Dersom vurderingene viser høy risiko etterspørres en utvidet risikovudering fra psykiatrien. Individualterapi skjer ved BUP.

Medikamentell behandling kan være aktuelt i samråd med BUP, barnevern og evt. foreldre. Ved ADHD kan det være indisert med oppstart av sentralstimulerende medisinering. Serumkontroller for monitorering av medikasjon/complience. Rustester hvis aktuelt.

Personalet gir hjelp til å mestre skole, familierelasjoner og sosiale relasjoner.