Unicare tilbyr heldøgns omsorg og miljøterapeutisk behandling av barn og unge, plassert i henhold til barnevernloven, ved syv enheter på Østlandet.

Visjon

 • Vi skal sikre et verdig liv for våre beboere
 • Vi skal gjennom målstyring på digitale platformer sikre brukermedvirkning og transparente behandlingsmetoder.
 • Vi skal ha det beste institusjonstilbudet for barnevernklienter med psykiske lidelser.
Menneskesyn
 • Vi forstår psykisk problematikk som den enkeltes forsøk på å mestre ulike påkjenninger. I dette ligger et ressursperspektiv. Vi ønsker sammen med beboerne å bygge opp hensiktsmessige mestringsstrategier og fremme beboernes iboende ressurser.
 • Vår felles ideologi og grunnverdi baseres på et humanistisk menneskesyn.
 • Vi har tydelig fokus på bruker- og pårørendemedvirkning.
 • Hvert enkelt individ har rett til selvbestemmelse og autonomi. All beboerkontakt skal preges av omtanke, vennlighet og respekt. Kontakten skal ta utgangspunkt i at hvert individ er unikt og med ulike behov.
 • Vi vektlegger at alle mennesker har lik rett til behandling, uavhengig av personlige egenskaper og funksjoner i samfunnet.
Verdier
 • Vi skal aldri glemme hvem vi først og fremst er til for.
 • Vi skal være et selskap som beboere og medarbeidere er stolte av.
 • Vårt arbeid skal alltid preges av medfølelse, delaktighet og respekt for individets integritet.

 

Kontakt Unicare Små Enheter

Har du spørsmål angående vår tjenester? Fyll ut skjemaet under, eller se "Kontakt oss" i menyen til høyre.