Unicare Små Enheter AS ble etablert i 1999, da som Behandlingssenteret Små Enheter AS.

Bakgrunn for etablering av Behandlingssenteret Små Enheter AS var artikler og rapporter (NOU’er) som beskrev at et stor andel av barn plassert i barneverninstitusjoner hadde behov for psykisk helsehjelp. Erfaringer tydet på at det flere ganger var tilfeldig om den unge ble plassert i en ungdomspsykiatrisk institusjon eller i en barnevernsinstitusjon.  Flere av beboerne i barnevernet hadde udiagnostiserte psykiatriske lidelser.  Flere barnevernsbarn opplevde manglende behandling av alvorlige lidelser, ble utsatt for feilbehandling og flere ble utsatt for uhensiktsmessige metoder i den miljøterapien som ble utøvet i barnevernsinstitusjonene.

På bakgrunn av beskrivelser av manglende psykiatrioppfølging av barnevernsbarn, ansatte Behandlingssenteret Små Enheter AS fra oppstart, psykiatere for veiledning og oppfølging av egen barnevernsinstitusjoner. Noe som bidro til å gi personalgruppen ute på de «Små Enheter» en god forståelse og en høy toleranse for beboernes psykiske lidelser. Praksisen med å benytte psykiatere i forhold til veiledning av de ansatte, i oppfølgingen av barna og i samarbeidet med psykiatrien, blir brukt den dag i dag.